.

PHÚC TRA THIẾT BỊ CN HH

Gửi lên: 09/02/2015 22:32 Đã xem 518 Đã tải về 67

PHAP VAN 2

Gửi lên: 09/02/2015 22:32 Đã xem 471 Đã tải về 66

ĐIỂM PHÚC TRA TINH DẦU

Gửi lên: 05/02/2015 22:45 Đã xem 491 Đã tải về 45

ĐIỂM PHÚC TRA CƠ CHẾ 2

Gửi lên: 05/02/2015 22:44 Đã xem 390 Đã tải về 51

NHẬP MÔN HÓA HỌC

Gửi lên: 05/02/2015 22:42 Đã xem 1061 Đã tải về 1587

ĐIỂM MÔN HÓA NƯỚC

Gửi lên: 02/02/2015 05:16 Đã xem 521 Đã tải về 315

ĐIỂM PHÚC TRA HK1_UPDATE

Gửi lên: 29/01/2015 04:10 Đã xem 610 Đã tải về 370

PHUC TRA CO CHE 1

Gửi lên: 29/01/2015 00:45 Đã xem 399 Đã tải về 47

PHUC TRA VAT LIEU VO CO

Gửi lên: 29/01/2015 00:44 Đã xem 467 Đã tải về 78

THUC TAP HOA TINH TOAN

Gửi lên: 28/01/2015 23:15 Đã xem 443 Đã tải về 187

ĐIỂM PHÚC TRA HK1

Gửi lên: 27/01/2015 05:42 Đã xem 484 Đã tải về 495

ĐIỂM SEMINAR CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC POLYME

Gửi lên: 26/01/2015 03:04 Đã xem 491 Đã tải về 137

TLTN THỰC NGHIỆM HÓA HỌC POLYME

Gửi lên: 26/01/2015 02:59 Đã xem 401 Đã tải về 40

KLTN CN HÓA HỌC POLYME

Gửi lên: 26/01/2015 02:57 Đã xem 418 Đã tải về 66

TIỂU LUẬN NCKH CN HÓA HỌC POLYME

Gửi lên: 26/01/2015 02:56 Đã xem 387 Đã tải về 44
 

KHOA HÓA

CÁC BỘ MÔN & PHÒNG THÍ NGHIỆM

Những thông tin sinh viên cần biết

A. Những văn bản cần biết
1. Chương trình đào tạo
2. Quy định về chuyên ngành
3. Quy định về làm khóa luận tốt nghiệp

B. Mẫu đơn
1. Đơn xin phúc tra
2. Đơn xét làm đề tài tốt nghiệp
3. Đơn 


C. Thời khóa biểu
1. Khóa 2009
2. Khóa 2010
3. Khóa 2011
4. Khóa 2012

D. Lịch thi học kỳ 1 - NH 2012-2013 

E. Điểm thi học kỳ

F. Liên hệ giáo vụ:
1. Lâm Nguyệt Trúc 
2. Nguyễn Thị Thảo Ly 
   

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 244
  • Tháng hiện tại: 17099
  • Tổng lượt truy cập: 2158083