.

PHÚC TRA THIẾT BỊ CN HH

Gửi lên: 09/02/2015 22:32 Đã xem 501 Đã tải về 67

PHAP VAN 2

Gửi lên: 09/02/2015 22:32 Đã xem 453 Đã tải về 66

ĐIỂM PHÚC TRA TINH DẦU

Gửi lên: 05/02/2015 22:45 Đã xem 477 Đã tải về 44

ĐIỂM PHÚC TRA CƠ CHẾ 2

Gửi lên: 05/02/2015 22:44 Đã xem 375 Đã tải về 51

NHẬP MÔN HÓA HỌC

Gửi lên: 05/02/2015 22:42 Đã xem 1031 Đã tải về 1580

ĐIỂM MÔN HÓA NƯỚC

Gửi lên: 02/02/2015 05:16 Đã xem 501 Đã tải về 315

ĐIỂM PHÚC TRA HK1_UPDATE

Gửi lên: 29/01/2015 04:10 Đã xem 587 Đã tải về 370

PHUC TRA CO CHE 1

Gửi lên: 29/01/2015 00:45 Đã xem 383 Đã tải về 47

PHUC TRA VAT LIEU VO CO

Gửi lên: 29/01/2015 00:44 Đã xem 452 Đã tải về 78

THUC TAP HOA TINH TOAN

Gửi lên: 28/01/2015 23:15 Đã xem 427 Đã tải về 187

ĐIỂM PHÚC TRA HK1

Gửi lên: 27/01/2015 05:42 Đã xem 470 Đã tải về 495

ĐIỂM SEMINAR CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC POLYME

Gửi lên: 26/01/2015 03:04 Đã xem 474 Đã tải về 137

TLTN THỰC NGHIỆM HÓA HỌC POLYME

Gửi lên: 26/01/2015 02:59 Đã xem 385 Đã tải về 40

KLTN CN HÓA HỌC POLYME

Gửi lên: 26/01/2015 02:57 Đã xem 404 Đã tải về 66

TIỂU LUẬN NCKH CN HÓA HỌC POLYME

Gửi lên: 26/01/2015 02:56 Đã xem 368 Đã tải về 44
 

KHOA HÓA

CÁC BỘ MÔN & PHÒNG THÍ NGHIỆM

Những thông tin sinh viên cần biết

A. Những văn bản cần biết
1. Chương trình đào tạo
2. Quy định về chuyên ngành
3. Quy định về làm khóa luận tốt nghiệp

B. Mẫu đơn
1. Đơn xin phúc tra
2. Đơn xét làm đề tài tốt nghiệp
3. Đơn 


C. Thời khóa biểu
1. Khóa 2009
2. Khóa 2010
3. Khóa 2011
4. Khóa 2012

D. Lịch thi học kỳ 1 - NH 2012-2013 

E. Điểm thi học kỳ

F. Liên hệ giáo vụ:
1. Lâm Nguyệt Trúc 
2. Nguyễn Thị Thảo Ly 
   

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 551
  • Tháng hiện tại: 14998
  • Tổng lượt truy cập: 2105389