Danh sách sinh viên bị buộc thôi học từ HK1/2014-2015

                                                 THÔNG BÁO
          Văn phòng khoa Hóa thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách  sau bị buộc thôi học từ HK1/2014-2015
     Sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để giải quyết mọi thắc mắc từ ngày 1/10/2014 đến 7/10/2014
Để xem danh sách bị buộc thôi học, sinh viên vào Link bên dưới:
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Danh-sach-sinh-vien-bi-buoc-thoi-hoc-tu-HK1-2014-2015/