Danh sách sinh viên khóa 2013 tham gia khóa học kỹ năng

Văn phòng khoa Hóa thông báo Danh sách các sinh viên sẽ tham gia khóa học kỹ năng dành cho khóa 2013 đợt 1 sau khi đã đăng ký và thực hiện bài Test online
Các bạn sinh viên có mặt tại trường lúc : 8h00 sáng ngày 14/9/2014 (Chủ Nhật) tại phòng I23
Sinh viên lưu ý có mặt đúng giờ
Dưới đây là đường link Danh sách các bạn sinh viên tham gia lớp học này:

http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/Danh-sach-sinh-vien-khoa-2013-tham-gia-khoa-hoc-ky-nang/