KẾT QUẢ XÉT ĐỀ TÀI TÔT NGHIỆP HK2/ 2013-2014

Sinh viên theo dõi link bên dưới để xem thông tin chi tiết
Hai bộ môn Hóa lý và Hóa học Polymer sẽ cập nhật sau, các sinh viên chưa được cập nhật bảng điểm tiếp tục theo dõi web khoa để xem kết quả update thêm.
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/THONG-BAO/KET-QUA-XET-DE-TAI-TOT-NGHIEP-HK2-2013-2014/