Kết quả trúng tuyển hệ Cử nhân tài năng khoá 2015_Khoa Hoá học

Kết quả trúng tuyển hệ Cử nhân tài năng khoá 2015_Khoa Hoá học
.
                 THÔNG BÁO
V/v Công bố danh sách trúng tuyển hệ Cử nhân tài năng khoá 2015

   Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển hệ CNTN K2015 (vòng phỏng vấn) ngày 15-10-2015, các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây trúng tuyển vào hệ cử nhân tài năng khóa 2015.
Danh sách đính kèm theo link sau:
/uploads/news/2015_10/danh-sach-cu-nhan-tai-nang-khoa-2015.pdf

Đề nghị các SV theo dõi lịch học dành cho lớp 15HOH-TN-K2015 trên website của Trường và Khoa.