LỊCH HỌC SINH VIÊN KHOÁ 2014

Văn phòng khoa Hóa học thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2014 (các lớp 14HOH1, 14HOH2, 14HOH-TN, 14HOH-P) về lịch học nhập môn của khoa:
Môn học: Giới Thiệu ngành
Thời gian học:
Buổi 1: Thứ 5 (ngày 09/10/2014)
           Từ 8:00 AM đến 11:00 AM tại phòng F107 (Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức)

Buổi 2: Chủ nhật (ngày 12/10/2014)
           Từ 8:00 AM đến 11:00 AM tại Giảng đường 2 (Cơ sở Nguyễn Văn Cừ - Quận 5, Tp. HCM)

Lưu ý: Đối với các sinh viên học lớp Anh văn Bổ túc ngày Chủ nhật sẽ được nghỉ học Anh văn. Yêu cầu tất cả sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.