LỊCH THI HK2/14-15_DỰ KIẾN

LỊCH THI HK2/14-15_DỰ KIẾN
.
Sinh viên xem tham khảo Lịch thi HK2/14-15 (dự kiến) theo file đính kèm bên dưới
/uploads/news/2015_05/lich-thi-cuoi-ky-hk2_14-15_du-kien-sv.xls

Mọi ý kiến phản hồi và thắc mắc liên hệ Giáo vụ khoa (Thảo Ly: nttly@hcmus.edu.vn) trước 16g00 ngày 17/5/2015.
Sau thời gian trênkhoa sẽ không giải quyết mọi trường hợp.
Lịch thi môn chung của PĐT: /uploads/news/2015_05/lich_thi_k12k13_monchung_k14_va_thi_tra_no_1.xls