LỊch thi cuối kỳ 1 2013-2014 môn Ứng dụng vi tính trong Hóa học

Khoa Hóa thông báo đến sinh viên lịch thi cuối kỳ 1 2013-2014 môn Ứng dụng vi tính trong Hóa học
Tối thứ sáu 6/12/2013 thi 2 ca:
Ca1: 5h30'
Ca2: 6h30'
Sinh viên theo dõi và thực hiện đúng lịch thi.