Lịch Thực tập Hóa lý chuyên ngành 4 - Hóa tính toán (thay đổi) bắt đầu từ 25/05/2014

Lịch Thực tập Hóa lý chuyên ngành 4 - Hóa tính toán (thay đổi) bắt đầu từ 25/05/2014
Lịch Thực tập Hóa lý chuyên ngành 4 - Hóa tính toán Mã số học phần: HOH352, 28 sinh viên Thời gian thực hành: bắt đầu vào các ngày CN từ ngày 25/05/2014 tại phòng B40b - Sáng Chủ nhật: từ 7h00 – 11h30 - Chiều Chủ nhật: từ 13h00 – 17h00
Do trùng với lịch thi sau Đại học của Trường, nên môn học tiếp tục dời  1 tuần so với dự kiến,  môn Thực tập Hóa lý chuyên ngành 4 - Hóa tính toán ngày  CN 18/05/2014 không đi thực tập. 

Lịch cụ thể thực tập như sau:

Thực tập Hóa lý chuyên ngành 4 - Hóa tính toán,
Mã số học phần: HOH352, 28 sinh viên
Thời gian thực hành:  bắt đầu vào các ngày CN từ ngày 25/05/2014  tại phòng B40b
-         Sáng Chủ nhật: từ 7h00 – 11h30
-         Chiều Chủ nhật: từ 13h00 – 17h00
         
Các bạn sinh viên đăng ký các môn học này đi học đi học cho đúng thời gian.
Lưu ý: Các bạn có thể đem laptop để tiện việc thực hành.

Giảng viên giảng dạy

Phùng Quán