Lịch thi Giữa HKI 2013-2014

Lịch thi Giữa HKI 2013-2014
.
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/Lich-thi-HK/Lich-thi-Giua-HKI-2013-2014/
SV theo dõi lịch thi theo link phía trên, các môn không có trong lịch thi, GV sẽ tổ chức kiểm tra giữa HK bằng các hình thức khác.