Lịch thi Giữa kỳ 2 năm học 2014-2015

Văn phòng khoa Hóa học thông báo đến sinh viên thời gian thi giữa kỳ của các môn sau:

1. Môn Cơ chế phản ứng Hóa Hữu cơ 1: Sáng thứ ba ngày 24/03/2015, vào lúc 9 giờ 15 tại phòng B11 (phòng học hàng tuần). Nội dung thi: Chương “Phản ứng cộng vào nối đôi C=C”.

2. Môn Hợp chất Tự nhiên
Sáng thứ tư ngày 25/03/2015, vào lúc 9 giờ 15 tại phòng F205B (phòng học hàng tuần). Nội dung thi: Chương 1 và 2.

Sinh viên lưu ý thực hiện đúng thời gian.