Lịch thi chính thức Giữa HK2/14-15 các môn của K2013

Lịch thi chính thức Giữa HK2/14-15 các môn của K2013
.
LỊCH THI GIỮA HK2/14-15 CÁC MÔN HỌC CỦA KHÓA 2013

* Đ/v các lớp 13HOH1, 13HOH2, 13HOH_Pháp

1. Môn Hóa Phân tích 2:
Giờ thi: 8g00-9g30 ngày 19/4/2015 (chủ nhật)
Phòng thi: C33, C42, C43

2. Môn Hóa lý 1:
Giờ thi: 13g00 - 14g30 ngày 10/5/2015 (chủ nhật)
Phòng thi: C42, C43, E403

3. Môn Hóa hữu cơ 1:
Giờ thi: 15g30 - 17g00  ngày 10/5/2015 (chủ nhật)
Phòng thi: C42, C43, E403

*Lớp Cử nhân Tài năng K2013

1. Môn Hóa Phân tích 2:
Giờ thi: 13g30 ngày 19/4/2015 (chủ nhật)
Phòng thi: theo dõi thông báo sau

2. Môn Hóa lý 1:
Giờ thi: 13g00 ngày 10/5/2015 (chủ nhật)
Phòng thi: C41

Lưu ý quan trọngtất cả các buổi thi đều thi tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, sinh viên lưu ý để tránh nhầm địa điểm thi.
+ Danh sách chia phòng thi cụ thể sẽ có trước ngày 17/4/2015, sinh viên theo dõi thông báo sau tại web khoa.