Lịch thi giữa học kỳ 2/ 2013-2014 (Dự kiến)

Lịch thi giữa học kỳ 2/ 2013-2014 (Dự kiến)
.
SV vào link dưới đây để theo dõi Lịch thi giữa học kỳ 2/13-14:
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/Lich-thi-HK/Lich-thi-giua-HK2-2013-2014-Du-kien/

Đây là lịch dự kiến, thời gian thi có thể thay đổi, SV thường xuyên theo dõi thông báo tại website của khoa để biết thông tin.