PHÒNG THI CÁC MÔN HK2/14-15

PHÒNG THI CÁC MÔN HK2/14-15
.
Tất cả Sinh viên xem Lịch thi HK2/14-15 và phòng thi chi tiết theo file đính kèm bên dưới

/uploads/news/2015_05/lich-thi-hk2_14-15_co-phong-thi.xls 

Lưu ý: Lịch thi có thay đổi thời gian thi của một số môn thi, yêu cầu SV xem kỹ và thực hiện đúng.