Qui định trình bày Luận văn tốt nghiệp, Seminar chuyên ngành của SV Khoa Hóa

Qui định trình bày Luận văn tốt nghiệp, Seminar chuyên ngành của SV Khoa Hóa
.
Sinh viên khoa Hóa làm seminar chuyên ngành, khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp phải trình bày bài viết và bài báo cáo theo qui định chung của Khoa.
Sinh viên vào link bên dưới để xem qui định chi tiết
http://www.mediafire.com/download/rw4i0mfkjrg0dkx/Quy+dinh+trinh+bay+LV+Seminar+CN.pdf