TB v/v lịch thi Hóa hữu cơ 1 trên tài khoản Portal

TB v/v lịch thi Hóa hữu cơ 1 trên tài khoản Portal
.
           THÔNG BÁO
Do lỗi hệ thống Portal nên trong tài khoản Sinh viên Portal không hiển thị thông tin lịch thi môn Hóa hữu cơ 1 (HOH115).
Vậy nên tất cả SV có đăng ký học môn này vẫn theo lịch thi do khoa cung cấp như bình thường.

Nhắc lại: LỊCH THI HÓA HỮU CƠ 1
Thời gian: 7g45 ngày 24/06/2015 (CS Linh Trung)
+ Phòng D103: 13HOH1
+ Phòng D108: 13HOH_TN + 13HOH2 (MSSV từ 1314446 - 1314545)
+ Phòng E001: 13HOH2 (Các MSSV còn lại)


Sinh viên các khóa K12 trở về trước lưu ý theo dõi lịch thi theo lớp đã đk học và tham gia thi đúng qui định.