THAY ĐỔI LỊCH THI ĐỘNG HỌC ĐIỆN HÓA

THAY ĐỔI LỊCH THI ĐỘNG HỌC ĐIỆN HÓA
.
THÔNG BÁO
Môn ĐỘNG HỌC ĐIỆN HÓA (HOH311) sẽ dời lịch thi có thời gian như sau:
Giờ thi: 15h15 ngày 23/6/2015
Phòng thi: B11

SV chú ý lịch thay đổi như trên và thực hiện đúng.