THAY ĐỔI PHÒNG HỌC MÔN KỸ THUẬT TIẾN HÀNH PHẢN ỨNG

Văn phòng khoa Hóa thông báo đến sinh viên:
Môn Kỹ thuật tiến hành phản ứng học ngày thứ 5 (bắt đầu từ 20/02/2014) từ tiết 4 đến tiết 6
Phòng học thay đổi từ F300 sang F205A

Sinh viên theo dõi và thực hiện đúng lịch học