THỜI KHÓA BIỂU K2013_PHÁP

THỜI KHÓA BIỂU K2013_PHÁP
.
SV lớp Pháp K2013 vào link sau xem lịch học HK2/14-15 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Đối với các môn Thực tập học tại Linh Trung và môn Hóa Phân tích 2 học với 13HOH2 tại Linh trung theo TKB

/uploads/news/2015_01/tkb-13hoh_phap.pdf

Các môn Hóa của lớp Pháp sẽ học sau tết nguyên đán, bắt đầu ngày 02/03/2015