THÔNG BÁO DỜI LỊCH THI MÔN TỔNG HỢP VÔ CƠ

THÔNG BÁO DỜI LỊCH THI MÔN TỔNG HỢP VÔ CƠ
.
THÔNG BÁO
Môn Tổng hợp Vô cơ sẽ dời lịch thi như sau:
Giờ thi: 15h15 ngày 12/6/2015 (thứ 6)
Phòng thi: F305