THÔNG BÁO GẤP THI HÓA PHÂN TÍCH 1_NVC

THÔNG BÁO GẤP THI HÓA PHÂN TÍCH 1_NVC
.
THÔNG BÁO
Môn Hóa Phân tích 1 sẽ thi kết thúc học kỳ
Thời gian: 9g30 ngày 13/6/2015 (thứ 7)
Phòng thi: C33, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Sinh viên lưu ý và thực hiện.