THÔNG BÁO THI LÝ THUYẾT TT HÓA HỮU CƠ 1

THÔNG BÁO THI LÝ THUYẾT TT HÓA HỮU CƠ 1
.
THÔNG BÁO THI LÝ THUYẾT TT HÓA HỮU CƠ 1
Thời gian: 13g00 ngày 24/5/2015 (Chủ nhật), cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Phòng thi: phân bổ theo nhóm thực tập
+ Nhóm thực tập thứ 2 + thứ 5: thi tại phòng C22
+ Nhóm thực tập thứ 4 + thứ 7: thi tại phòng C23
+ Nhóm thực tập  thứ 6: thi tại phòng C32
Nhóm Tài năng và Pháp đã thi tại phòng TT nên không cần tham gia thi đợt này.
Các em sinh viên chú ý thời gian và địa điểm thi để thực hiện đúng thông báo.