TKB Môn Tiếng Anh chuyên ngành 1 dành cho K2013_CNTN

TKB Môn Tiếng Anh chuyên ngành 1 dành cho K2013_CNTN
.
Thông báo môn Tiếng Anh chuyên ngành 1 dành cho lớp 13HOH_TN:
Thời gian: 7h30-11h30, thứ 7
Phòng học: F301, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Bắt đầu học từ ngày 07/3/2015