Thông báo Chấm phúc tra HKI 2012-201

.
THÔNG BÁO V/V CHẤM PHÚC TRA CÁC HỌC PHẦN TRONG HKI/2012-2013:

- Thời gian nhận đơn: trong ngày 26/02/2012
- Địa điểm nộp đơn: Văn phòng khoa Hoá - I59B
- Lệ phí phúc tra: 15.000 đ/ học phần


Lưu ý:
+Nếu SV phúc tra các môn chung, cơ bản thì liên hệ PĐT
+ Không nhận chấm phúc tra các hp thực hành.