Thông báo TT Hóa Lý 1

Thông báo TT Hóa Lý 1
.
Thông báo v/v TT Hóa Lý 1:
SV theo dõi thông tin thực tập tại BM Hóa Lý để chuẩn bị cho buổi thực tập.
Thời gian bắt đầu TT: 20/09/2013.
DSSV học như sau:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
 
DANH SÁCH SV HỌC THỰC TẬP HÓA LÝ 1
MÃ HP: HOH125
HKI 2013-2014
 
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY ĐK HỌC GHI CHÚ
1 0814101 Lê Tấn Hữu Thứ 6  
2 0914249 Nguyễn Thanh Toàn Thứ 6  
3 1014176 Nguyễn Ngọc Thanh Thứ 6  
4 1014199 Thiều Quang Thuật Thứ 6  
5 1014218 La Ngọc Thủy Tiên Thứ 6  
6 1014247 Lê Thanh Tuấn Thứ 6  
7 1014258 NguyễnVăn Tường Thứ 6  
8 1114009 Nguyễn Thụy An Thứ 6  
9 1114018 Trần Trọng Bình Thứ 6  
10 1114021 Đào Thị Lan Chi Thứ 6  
11 1114032 Bùi Kỳ Duyên Thứ 6  
12 1114045 Trần Thị Nam Dương Thứ 6  
13 1114159 Phạm Nguyễn Diễm Phúc Thứ 6  
 
 
 
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY ĐK HỌC GHI CHÚ
1 1114047 Trần Thiên Đan Thứ 7  
2 1114054 Nguyễn Thị Định Thứ 7  
3 1114069 Nguyễn Hoàng Hiên Thứ 7  
4 1114073 Lê Thị Thu Hiền Thứ 7  
5 1114133 Nguyễn Thanh Thiên Nga Thứ 7  
6 1114142 Đặng Hoàng Nguyên Thứ 7  
7 1114146 Lê Kim Nhân Thứ 7  
8 1114148 Nguyễn Trọng Nhân Thứ 7  
9 1114207 Nguyễn Bá Thức Thứ 7  
10 1114217 Võ Ngọc Toàn Thứ 7  
11 1114226 Vũ Ngọc Bảo Trâm Thứ 7  
12 1114271 Trần Phước Vinh Thứ 7  
13 1019059 Nguyễn Trần Tường Huy Thứ 7