Thông báo các SV lớp Pháp K2011

.
Khoa đã đăng ký các lớp thực tập cho SV Lớp Pháp. Yêu cầu SV vào tài khoản cá nhân xem lại lịch học.
Nếu có thắc mắc về 4 môn TT mà khoa đã đăng ký cho các em, yêu cầu liên hệ chỉnh sửa gấp.
Hạn: 12h ngày 28/02/2013