Thông báo chuyển địa điểm học môn Tổng hợp thuốc thông minh

.
                          THÔNG BÁO

Môn Tổng hợp thuốc thông minh thay đổi địa điểm học như sau:
Từ ngày 17/10/2015 (thứ 7) sẽ học tại phòng 31, Viện Khoa học Vật liệu, số 1, Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
Thời gian: 8h00 - 11h30
Sinh viên chú ý lịch học trên.