Thông báo danh sách phân nhóm thực tập Hóa phân tích 1

Thông báo danh sách phân nhóm thực tập Hóa phân tích 1
.
Sinh viên tham gia môn Thực tập Hóa phân tích 1 theo dõi danh sách phân nhóm thực tập theo link  dưới đây:
/uploads/news/2014_11/k2013_phan-nhom-thuc-tap-phan-tich-1.xls
Mọi thắc mắc liên hệ giáo vụ khoa trước ngày 14/11/2014.

Thời gian bắt đầu thực tập: từ ngày 24/11/2014