Thông báo danh sách tham gia vòng phỏng vấn hệ Cử nhân tài năng Hóa học_Khóa 2015

Thông báo danh sách tham gia vòng phỏng vấn hệ Cử nhân tài năng Hóa học_Khóa 2015
.
                                    THÔNG BÁO
V/v tham gia vòng phỏng vấn Cử nhân tài năng khóa 2015


Thời gian phỏng vấn: 7g30 ngày 15/10/2015 (thứ 5)
Địa điểm: Văn phòng khoa Hóa, phòng I59A, cơ sở Nguyễn Văn Cừ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Danh sách xét vào vòng phỏng vấn dự tuyển hệ Cử nhân tài năng K2015, Sinh viên xem chi tiết theo link đính kèm bên dưới:
/uploads/news/2015_10/ds-vong-phong-van_cntn-k15.pdf

Yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách vào vòng phỏng vấn trên có mặt trước 15 phút giờ phỏng vấn tại phòng I 59A
Mọi thắc mắc liên hệ email nttly@hcmus.edu.vn