Thông báo đổi ngày thi giữa kỳ Các PP Phổ nghiệm

Thông báo đổi ngày thi giữa kỳ Các PP Phổ nghiệm
.
THÔNG BÁO
Vì lý do cúp điện nên dời ngày thi giữa kỳ môn  Các phương pháp Phổ nghiệm như sau:
Thời gian: 9g30 ngày 29/5/2015 (thứ 6)
Địa điểm: Giảng đường 2