Thông báo mời tham dự buổi báo cáo cuối khóa Lớp kỹ năng K2013

Thông báo mời tham dự buổi báo cáo cuối khóa Lớp kỹ năng K2013
.
Nhằm phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, Khoa Hóa tổ chức lớp kỹ năng Smart Learning lần 2 - 2014 cho sinh viên khóa 2013.
Buổi báo cáo cuối khóa học sẽ diễn ra vào thời gian như sau:
Thời gian: 8g00-12g00 ngày 07/12/2014 (chủ nhật)
Địa điểm: Hội trường I
(cơ sở Nguyễn Văn Cừ)
Thân mời tất cả sinh viên quan tâm cùng đến tham dự buổi báo cáo trên.