Thông báo nghỉ học ngày 17 và 18/10/2015

Thông báo nghỉ học ngày 17 và 18/10/2015
.
                                THÔNG BÁO

Để phục vụ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học vào hai ngày thứ 7 (17/10/2015) và chủ nhật (18/10/2015),
nhà trường đề nghị tạm ngưng hoạt động tất cả các lớp học tại dãy nhà C, F và phòng E301 trong thời gian diễn ra kỳ thi.
Nay khoa thông báo đến tất cả các lớp học có giờ vào thời gian trên được nghỉ học.
Sinh viên xem chi tiết tại link thông báo đính kèm bên dưới:
/uploads/news/2015_10/thong_bao_ve_dieu_chinh_phong_hoc_de_phuc_vu_thi_tuyen_sinh_sdh_dot_2_nam_2015_1.pdf