Thông báo số 2 v/v tham gia lễ tốt nghiệp K2009 trở về trước

Thông báo số 2 v/v tham gia lễ tốt nghiệp K2009 trở về trước
Nhằm phục vụ công tác dạy và học giữa Khoa và SV, yêu cầu tất cả SV tốt nghiệp phải thực hiện thông tin khảo sát theo thông báo dưới đây.
Các SV tốt nghiệp K2009 trở về trước có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt tháng 09/2013, yêu cầu thực hiện thông báo dưới đây:

+ SV trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp phải hoàn thành hai phiếu khảo sát và nộp về cho khoa Hóa.

Dưới đây là đường link cho 2 phiếu khảo sát:


PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
https://docs.google.com/a/hcmus.edu.vn/forms/d/1bEgfeAp02UNket2kyUpRZ_9_eZAY-znhJb_On5UpawU/viewform

BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA KHOA HÓA HỌC
https://docs.google.com/a/hcmus.edu.vn/forms/d/1NcP8_EVLiH64HxCrvUW0Z-ZoTk3t8L3NGHbdXVg_Kvo/viewform

Nhằm phục vụ công tác dạy và học giữa Khoa và SV, yêu cầu tất cả SV tốt nghiệp phải thực hiện thông tin khảo sát trên.
Đây là yêu cầu phải có để nhận bằng Tốt nghiệp.

ĐỀ NGHỊ SV K2009 TRỞ VỀ TRƯỚC TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2013 NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN THÔNG BÁO TRÊN.
THỜI GIAN: Trước ngày 19 tháng 10 năm 2013


GV Khoa.