Thông báo thay đổi Lịch thi HKII 2012-2013

Thông báo thay đổi Lịch thi HKII 2012-2013
.
Có một số thay đổi trong Lịch thi HKII 12/13. SV theo dõi theo link dứơi đây:
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/HKII-2012-2013/Lich-thi-HKII-12-13-update-20-05-2013/