Thông báo thay đổi lịch học Hóa vô cơ 1

Thông báo thay đổi lịch học Hóa vô cơ 1
.
Thông báo: Môn Hóa vô cơ 1, HK2/14-15 sẽ chuyển sang học vào thứ 4, tiết 1-4.
Sinh viên nào sắp xếp học được , đến VPKhoa làm đơn đăng ký bổ sung trước 12h00 ngày 30/1/2015