Thông báo thay đổi phòng học ngày thứ 7 (01/11/2014)

Thông báo thay đổi phòng học ngày thứ 7 (01/11/2014)
.
Ngày 01/11/2014 (thứ 7) hai môn Quản trị phát triển bao bì Hoá lượng tử ứng dụng sẽ học tại phòng F301
Tuần sau học bình thường theo lịch cũ.