Thông báo thi cuối kỳ môn ƯD Vi tính trong HH

Thông báo thi cuối kỳ môn ƯD Vi tính trong HH
.
Lịch thi cuối kỳ môn " Ứng dụng vi tính trong Hóa học"
 
Thứ sáu 28/11/2014 sẽ tổ chức thi 2 ca. tại phòng thực tập B40a
 
Ca 1 từ: 13h - 14h
Ca 2 từ: 14h - 15h.
Danh sách chia ca thi sẽ thông báo sau.