Thông báo thi giữa kỳ môn Cơ chế 1

Thông báo thi giữa kỳ môn Cơ chế 1
.
THÔNG BÁO
Môn cơ chế phản ứng 1 sẽ thi giữa học kỳ vào ngày 29/10/2013
Thời gian: 08h30 ngày 29/10/2013
Địa điểm: Phòng F111