Thông báo v/v lễ tốt nghiệp Cử nhân hóa học_đợt tháng 9/2015

Thông báo v/v lễ tốt nghiệp Cử nhân hóa học_đợt tháng 9/2015
.
Khoa Hóa học                                                Tp. HCM, ngày 6 tháng 10 năm 2015

                                                 THÔNG BÁO
V/v tổ chức Lễ tốt nghiệp Cử nhân hóa học đợt tháng 9 năm 2015


1. Lễ trao bằng tốt nghiệp của khoa
+ Thời gian tổ chức lễ: 8g00 ngày 24/10/2015 (thứ 7)
+ Địa điểm: Giảng đường 1
+ Hình thức đăng ký: đăng ký online theo link đăng ký bên dưới
https://docs.google.com/a/hcmus.edu.vn/forms/d/1B6D6el88wL9Q4pNvI4i21jR1jd1a17fRrL8AB4SzTUc/viewform?c=0&w=1

2. Chi phí Lễ tốt nghiệp
Lệ phí: 200.000 vnđ/mỗi sinh viên
Địa điểm: Văn phòng khoa Hóa (I59B)
Thời gian: Sáng 8h00 - 11h30
                    Chiều 14h00 - 17h30
Thời gian nộp lệ phí: từ  09/10/2015 đến 14/10/2015

Lưu ý: + Sinh viên khi đến nộp lệ phí Lễ tốt nghiệp phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ SV. Sinh viên sẽ nhận Biên nhận tham dự Lễ tốt nghiệp và sử dụng Biên nhận này trong ngày diễn ra lễ.
            + SV nào chưa đăng ký được vào link online nhưng có nhu cầu tham dự lễ tốt nghiệp thì sẽ đăng ký trực tiếp tại khoa trong thời gian thu lệ phí.
Sinh viên theo dõi các thông báo tiếp theo tại web của khoa.
                                                                            TL. Giáo vụ khoa