Thông báo về lịch học TT Hóa Lý 2

Thông báo về lịch học TT Hóa Lý 2
.
Các SV đã đăng ký TT Hóa lý 2 (thứ 5, tiết 1-10) đến Văn phòng khoa để điều chỉnh lại giờ học vào lúc 9h00 ngày 19/02/2014 (thứ 4)
Vì số lượng SV Khoa Hóa đăng ký không đủ mở lớp nên khoa Hóa sẽ học chung với khoa Khoa học vật liệu.
Lịch học: nhóm thứ 6 và nhóm thứ 7. SV chọn 1 trong 2 ngày này.
Đề nghị SV thực hiện theo thông báo trên.