Thông báo lịch thi cuối HK2/13-14 môn Hóa dầu mỏ và Hóa học nano

Thông báo lịch thi cuối HK2/13-14 môn Hóa dầu mỏ và Hóa học nano
.
Lịch thi cuối HK2/13-14 hai môn Hóa dầu mỏ và Hóa học nano như sau:
1/ Môn HH Dầu Mỏ:
+ Thời gian: 15g10 ngày  15/5/2014
+ Địa điểm: phòng F111
2/ Môn HH nano:
+ Thời gian: 15g10 ngày 16/5/2014
+ Địa điểm: phòng F304.
Hình thức thi trắc nghiệm.