Thông tin tuyển dụng VPĐD ITOCHU PLASTICS PTE.,LTD

Văn phòng khoa Hoá thông báo đến sinh viên Thông tin tuyển dụng tại VP Đại diện ITOCHU PLASTICS PTE., LTD
Sinh viên vào link sau để xem thông tin chi tiết:
http://www.chem.hcmus.edu.vn/vi/download/Thong-tin-tuyen-dung/Thong-tin-tuyen-dung-VPDD-ITOCHU-PLASTICS-PTE-LTD/